18 maja 2010 r. - "Żywa lekcja" historii w ZSP nr 3 w Pleszewie

18 maja 2010

  W dniu 18 maja 2010 r. członkowie Stowarzyszenia "AUREA TEMPORA" po raz kolejny pojawili się w Pleszewie - tym razem w Zespole Szkół Publicznych nr 3. Przeprowadzili tam "żywą lekcję" historii pt. Początki państwa polskiego. Czasy i ludzie. Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem uczestniczących w nich uczniów klas 4-5. Zgromadzone na sali gimnastycznej dzieci żywiołowo uczestniczyły w zajęciach.

   

15 maja 2010 r. - "Europejska Noc Muzeów" w Grzybowie

16 maja 2010

15 maja 2010 r. członkowie Stowarzyszenia "AUREA TEMPORA" wzięli udział w "Europejskiej Nocy Muzeów" na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie. Organizatorem przedsięwzięcia było, sprawujące opiekę nad grzybowskim grodem  Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W wydarzeniu tym uczestniczyły również inne grupy zajmujące się odtwórstwem historycznym: Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie, Grupa "Chrobry" z Gniezna, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Wczesnośredniowiecznej Drużyna Najemna "Wici" oraz grupa "Warcianie" ze Słupcy.

   

1-3 maja 2010 r. - Piknik archeologiczno-historyczny w MPP na Lednicy

04 maja 2010

  Na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w dniach 1-3 maja 2010 r. odbył się piknik archeologiczno-historyczny w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia "AUREA TEMPORA". Była to już nasza druga lednicka majówka. Tym razem wspólnie z nami na Ostrów Lednicki przyjechała także grupa studentów-słuchaczy specjalności "Turystyka historyczna i animacja historii" z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   

27 kwietnia 2010 r. - Młodzieżowa Sesja Popularnonaukowa pt. "600. rocznica zwycięstwa pod Grunwaldem"

02 maja 2010

  27 kwietnia 2010 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu odbyła się Młodzieżowa Sesja Popularnonaukowa pod tytułem 600. rocznica zwycięstwa pod Grunwaldem. Wydarzenie to związane było z obchodami tegorocznej okrągłej rocznicy bitwy grunwaldzkiej. Uczestniczyli w nim także członkowie Stowarzyszenia "AUREA TEMPORA". 

   

30 marca 2010 r. - "Żywe lekcje" historii w Pleszewie

01 kwietnia 2010

Dziecko_Pleszew

  30 marca 2010 r. członkowie Stowarzyszenia "AUREA TEMPORA" przeprowadzili "żywe lekcje" historii w Niepublicznym Przedszkolu "Zielona Łączka" oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Zajęcia te poświęcone były tematyce życia ludzi na ziemiach polskich w okresie kształtowania się państwa polskiego. Lekcje tego rodzaju, prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz studentów Instytutu Historii UAM, są jedną z form upowszechniania wiedzy o przeszłości, wykorzystywaną przez Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych.

   

19 marca 2010 r. - "Kubusiowy Maraton na Świerkowej"

22 marca 2010

kubuKtóż z nas nie zna wesołej, żółtej postaci puchatego misia o niewielkim rozumku, który tak naprawdę ma całkiem oryginalne spostrzeżenia dotyczące otaczającej nas rzeczywistości? "Kubusia Puchatka" znają i kochają na całym świecie nie tylko najmłodsi. To książka, na której wychowało się już wiele pokoleń, a nadal pozostają aktualne zawarte w niej uniwersalne prawdy oraz ideały piękna i dobra. W swego rodzaju podróż do krainy dzieciństwa wybrali się także przedstawiciele Stowarzyszenia "AUREA TEMPORA", uczestnicząc w wydarzeniu o wyjątkowym charakterze - "Kubusiowym Maratonie na Świerkowej".

   

13 marca 2010 r. - Drzwi Otwarte IH UAM

14 marca 2010

W dniu 13 marca 2010 r. w Collegium Historicum w Poznaniu odbyły się „Drzwi Otwarte" Instytutu Historii UAM. W ich trakcie członkowie Stowarzyszenia „AUREA TEMPORA" wspólnie z członkami Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „3 Bastion Grolman" oraz Stowarzyszenia Rekosntrukcji Historycznych „Odwach", wzięli udział w prezentacji pt. O dawnym wojsku polskim „na żywo".

   

19 lutego 2010 - Stowarzyszenie na XIV Targach Edukacyjnych w Poznaniu

19 lutego 2010

targi  19 lutego 2010 roku członkowie Stowarzyszenia "AUREA TEMPORA" wzięli udział w XIV Targach Edukacyjnych w Poznaniu, których tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Otwarci na zmiany. Wspólnie z reprezentantami Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej "3 Bastion Grolman" oraz studentami Instytutu Historii UAM uczestniczyliśmy w promocji tegoż instytutu.

   

2-12 lutego 2010 - Warsztaty w ramach projektu "Jak wyglądali i żyli ludzie w Polsce 1000 lat temu"

15 lutego 2010

16

  Członkowie "AUREA TEMPORA" w czasie ferii zimowych w województwie zachodniopomorskim przeszli do zasadniczej fazy projektu "Jak wyglądali i żyli ludzie w Polsce 1000 lat temu" realizowanego ze  środków Fundacji PZU. W dniach 2-12 lutego 2010 roku na terenie miasta i gminy Wolin odbywały się zajęcia z dziećmi i młodzieżą, które pod okiem doświadczonych instruktorów stawiały często swoje pierwsze kroki w tzw. ginących zawodach.

   

24 września 2009 - Podpisanie umowy z Fundacją PZU

30 września 2009

24 września członkowie Zarządu Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego Okresu Monarchii Wczesnopiastowskiej „AUREA TEMPORA" podpisali umowę z Fundacją PZU, dotyczącą dotacji projektu Jak wyglądali i żyli ludzie w Polsce 1000 lat temu.

   

Strona 7 z 9